Con số huyền bí của bạn

Oct 04, 20230 bình luận
Con số huyền bí của bạn

Để có những hiểu biết trọn vẹn về các con số trong Ma phương, chúng ta cần biết theo quan niệm phong thuỷ, cuộc đời con người được vận vào cơ cấu này như thế nào. Mỗi người được cấp phát 1 con số "huyền bí" (gọi ngắn là Quái số vì chúng được quy định theo bát quái) cho phép ta tự xác định cho mình một vị trí tốt nhất. Mỗi quái số sẽ hợp với một hướng nhất định là hướng Đông hoặc hướng Tây.

 

Quái số của Nam theo năm sinh (năm sinh âm lịch):

Quái số 1: 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

Quái số 2: 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016

Quái số 3: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015

Quái số 4: 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023

Quái số 5: 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022

Quái số 6: 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021

Quái số 7: 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020

Quái số 8: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019

Quái số 9: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018

Quái số của Nữ theo năm sinh (năm sinh âm lịch):

Quái số 9: 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021

Quái số 8: 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020

Quái số 7: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019

Quái số 6: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018

Quái số 5: 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

Quái số 4: 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016

Quái số 3: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015

Quái số 2: 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023

Quái số 1: 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022

 

Hướng Đông - Hướng Tây

Con người thường thấy mình hợp với một số hướng này hơn so với một số hướng khác. Theo phong thuỷ, chúng ta rơi vào 2 nhóm: nhóm hướng Đông và nhóm hướng Tây. Những người thuộc nhóm Đông nên sống trong những ngôi nhà quay về nhóm hướng Đông, người thuộc nhóm Tây thì quay về nhóm hướng Tây. Nếu điều này không thực hiện được thì nên kê giường, ghế của mình xoay về hướng thích hợp

  • Nhóm hướng Đông bao gồm các quái số: 1, 3, 4, 9. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam
  • Nhóm hướng Tây bao gồm các quái số: 2, 5, 6, 7, 8. Hướng tốt: Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Trung tâm

 

Các bài viết khác