Chính sách vận chuyển giao nhận

Jun 08, 20240 bình luận

1. Các phương thức giao hàng

Chúng tôi sử dụng 02 phương thức giao hàng:

  • Khách hàng mua trực tiếp hàng tại showroom của chúng tôi.
  • Đặt hàng Online và nhận hàng

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng

Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận.

Thời gian giao hàng: có 2 trường hợp:

a. Hàng có sẵn trong kho:

    • Giao hàng trong 48 giờ trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh
    • Giao hàng trong từ 4 đến 10 ngày trên phạm vi toàn quốc

b. Hàng không có sẵn cần đặt Nhà máy sản xuất:

    • Giao hàng trong vòng 7 tới 45 ngày phụ thuộc vào từng sản phẩm; và khách hàng đồng ý với thời gian giao hàng này (thỏa thuận từng trường hợp với khách hàng trước khi thực hiện giao dịch)

Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

- Nhân viên chúng tôi liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

- Số lượng đơn hàng tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

- Đối tác cung cấp hàng chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm

3. Phí vận chuyển:

  • Miễn phí vận chuyển và lắp đặt cho các khách hàng tại: TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương
  • Miễn phí vận chuyển tới chân công trình (tới trước cửa nhà hoặc sảnh chung cư ...) với các khách hàng ngoài 3 địa phương trên. Khách tự vận chuyển lên nhà hoặc lầu mong muốn và tự lắp ráp sản phẩm nếu có.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng chúng tôi sẽ thông tin kịp thời cho khách hàng và khách hàng có thể lựa chọn giữa việc Hủy hoặc tiếp tục chờ hàng.

*Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Đơn vị vận chuyển: Viettel post, SAHAPATRACO

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

- Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

- Giao tài sản cho người có quyền nhận.

- Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

- Cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan tới sản phẩm cho khách hàng khi giao hàng, bao gồm: Phiếu bán hàng (do TAG cung cấp cho bên vận chuyển), Phiếu bảo hành (do TAG cung cấp cho bên vận chuyển), Chứng nhận xuất xứ hàng hóa và bản sao Hóa đơn VAT cho đơn hàng (do TAG cung cấp cho bên vận chuyển)

Quyền của bên vận chuyển

- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

- Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

- Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

- Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

- Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

- Cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan tới đơn hàng cho bên vận chuyển như: Giấy xuất kho, Phiếu bán hàng, Phiếu bảo hành, Chứng nhận xuất xứ hàng hóa và bản sao Hóa đơn VAT cho đơn hàng.

- Cung cấp Hóa đơn điện tử trực tiếp qua email cho Khách hàng

- Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Quyền của bên thuê vận chuyển

- Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

- Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.

- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

- Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.