Di sản Văn Hóa

Các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận
May 12, 2024
Danh sách các di sản được UNESCO công nhận bao gồm các loại di sản vật thể và phi vật thể, với đầy đủ cả ba loại hình: di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên. Tại bài viết dưới đây, mời bạn đọc cùng Tạp chí Heritage tìm hiểu về các di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận tại Việt Nam.