Khoa học

Loại ớt cay nhất thế giới
Oct 19, 2023
Mỹ - Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận Pepper X là giống...